Używamy plików cookies do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki (odwiedź witrynę dostawcy Twojej przeglądarki aby dowiedzieć się jak to robić).

Program szkoleń

Agencja SOMA, organizator Targów ELEKTROTECHNIKA i Targów ŚWIATŁO oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do aktywnego udziału w szkoleniach z zakresu:


•    instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz sieci komputerowych
•    wykonywania kontroli instalacji odbiorczych i  kontroli okresowych
•    bezpieczeństwa pożarowego budynków
•    oświetlenia
•    charakterystyk energetycznych  i efektywności energetycznej
•    prawa budowlanego
•    prawa patentowego

Szkolenia organizowane wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa

 

31 stycznia 2018

Szkolenie 1
Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz sieci komputerowych

9.30 – 11.00     Pasywna infrastruktura sieciowa w nowoczesnych małych i średnich serwerowniach – mgr inż. Maciej Kosciuczyk, mgr inż. Tomasz Racki, Schrack Technik Polska
11.00 -12.00     Zabezpieczanie instalacji sygnałowych, sieci komputerowych, telefonicznych, alarmowych i monitoringu przed skutkami przepięć atmosferycznych i wewnętrznych. Dobór ograniczników przepięć z uwagi na typ chronionego sys- temu – Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller
12.00 – 13.30 Przerwa
13.30 – 14.10 Kwestie bezpieczeństwa w rozdzielnicach niskiego napięcia, odpowiedzialność producenta pierwotnego i prefabrykatowa – Daniel Mirowski, Ergom
14.10 – 16.00 Metody badania skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania- mgr inż. Zenon Bartyński specjalista ds. układów pomiarowo-rozliczeniowych SEP O/Wrocław

Szkolenie 2

Projektowanie instalacji elektrycznych a bezpieczeństwo pożarowe budynków
 9.30 – 10.55     Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru - mgr inż. Julian Wiatr, Rzeczoznawca – Audytor Stowarzyszenia Polskich Energetyków
10.55 – 11.25 Schrack CAD i Schrack DESIGN – narzędzia do projektowania w oparciu o normę PN-EN 61439 – mgr inż. Wojciech Gubrynowicz, Schrack Technik Polska
11.25 – 12.10 Bezpieczeństwo pożarowe w salach konferencyjnych i widowiskowych
– mł. bryg. mgr inż. Marcin Cisek, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywil- nego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
12.10 – 13.40 Przerwa
13.40 – 14.35 Technologia w ochronie życia – realizacja wymagań celem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa –  pozorne oszczędności –  Marek Ryba, Tomasz Kaczor, TM TECHNOLOGIE
14.35 – 16.00 Certyfikacja i dopuszczenie wyrobów i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku – mgr inż. Marcin Wawerek, główny specjalista inżynieryjno-techniczny, auditor CNBOP-PIB, członek Komitetu Technicznego PKN, członek SITP

Szkolenie  3
 9.30 - 10.30  Jak czytać fakturę za energię elektryczną –  dr inż.Tomasz Kowalak
10.30 - 11.30 Warunki  bezpiecznego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego w świetle wymagań norm i ekoprojektu – dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka
11.30 - 11.50  Nowe podejście do czasu załączania oświetlenia – Janusz Kobylak; RABBIT
11.50 – 12.20 Praktyczne aspekty bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Co powinien wziąć pod uwagę inwestor przystępujący do inwestycji na rzecz poprawy bez-pieczeństwa pieszych - Leszek Kornalewski, IBDiM
12.20 – 12.40 Przykłady zastosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych – Andrzej Szklarz, Maciej Czarnecki, PODKOWA
12.40 – 14.00 Przerwa
14.00 – 14.25 Inteligentne systemy sterowania oświetleniem ulicznym firmy APANET– realne korzyści dla zamawiającego – Edyta Kolendowicz APANET
14.45 – 15.25 Smart City – rola oświetlenia w Nowoczesnych Miastach- Radosław Szalek, Schreder Polska
15.25 – 16.00 Wskaźniki efektywności energetycznej jako narzędzie wyboru efektywnych rozwiązań oświetlenia drogowego według wymagań PN-EN 13201-5 praktyczne wskazówki - dr inż. Roman Sikora, Politechnika Łódzka


1 lutego 2018


Szkolenie 4
 9.30 - 10.15 Wprowadzenie – definicja, uwarunkowania prawne, rodzaj bilansowanej energii – dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
10.15 - 11.15 Modernizacja i optymalizacja źródła ciepła, energii chłodniczej (kogeneracja, tri-generacja), przykłady modernizacji do standardu niemal zeroenergetycz- nego – dr inż. Adrian Trząski, dr inż. Jerzy Kwiatkowski, , Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
11.15 – 12.50 Przerwa
12.50 – 14.20 Wykorzystanie technologii KNX do obsługi mediów technicznych budynków– mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, Schrack
14.20 – 14.30 Przerwa
14.30 – 16.00 Metody określenia charakterystyki energetycznej budynku, rozwiązania techniczne poprawiające efektywność energetyczną budynku użyteczności publicznej – dr inż. Jerzy Kwiatkowski, dr inż. Joanna Rucińska, , Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Szkolenie 5
9.30 – 10.15 Audyty efektywności energetycznej jako metoda wyboru najwłaściwszych technicznie i ekonomicznie rozwiązań oświetlenia drogowego– dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka
10.15 – 11.00 Nowe sposoby zasilania ulicznego oświetlenia LED – Janusz Kobylak, Ireneusz Frąckowiak; RABBIT
11.00 – 12.00 Dlaczego modernizacja oświetlenia drogowego  nie przynosi wyliczonych efektów ekonomicznych (nie zmniejsza kosztów utrzymania) – studium przypadku – dr inż. Wiesława Pabjańczyk Politechnika Łódzka
12.00 – 13.30 przerwa
13.30 – 14.00 Budowa, funkcje oraz konfiguracja Inteligentnego oświetlenia LED Ledix- Łukasz Wolner, ZAMEL
14.00 – 14.45 Bezprzewodowy System Monitoringu Oświetlenia Awaryjnego– Artur Borowski, RP-Technik
14.45 – 15.45 Sterowanie oświetleniem a efektywność energetyczna instalacji oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej – dr inż. Marek Kurkowski, Politechnika Częstochowska


Szkolenie 6


Budynkowa Instalacja Teletechniczna – kompendium wiedzy dla projektanta, inspektora nadzoru i instalatora, sala C2, I piętro

10.00 – 10.10 Wprowadzenie - Wojciech Sosiński, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
10.10 – 11.00 Instalacje multimedialne a inteligentny budynek  – dr inż. Tomasz Czarnecki, Politechnika Warszawska
11.00 – 11.15 Prezentacja firmowa ASTRA CEE
11.15 – 12.00 Obowiązek wyposażenia budynków wielorodzinnych w instalację zbiorową TV naziemnej i satelitarnej– Jacek Kosiorek, Wojciech Sosiński, Krzysztof Sidor, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Marek Ziółkowski, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI
12.00 – 13.30 Przerwa
13.30 – 14.00 Nowoczesne rozwiązania automatyki budynkowej ZAMEL - Łukasz Roj, ZAMEL
14.00 – 14.30 Wniosek o dostęp do budynku – uprawnienia operatorów i kompetencje Prezesa UKE - Mateusz Madejski, naczelnik Wydziału Współpracy Międzyoperatorskiej, Urząd Komunikacji Elektronicznej
14.30 – 15.30 Praktyczne wskazówki dla projektanta i instalatora wynikające z 5-letnich doświadczeń stosowania Rozporządzenia Budynkowego Jacek Kosiorek, Wojciech Sosiński, Krzysztof Sidor Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Marek Ziółkowski Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI


Szkolenie  7
Jak się bronić przed atakami nadużywającymi prawa patentowego do zwalczania polskiej konkurencji na rynku Unii Europejskiej
Prezentacje prowadzą:
Anna Korbela, radca prawny, rzecznik patentowy, europejski rzecznik, członek Polskiej Rady Rzeczników Patentowych, Dariusz Kuberski, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Marek Besler, rzecznik patentowy, były Wicerezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
10.00 – 10. 30 Czy warto uzyskać prawo wyłączne udzielone przez Urząd Patentowy, a jeśli tak to przez który?
10.30 – 11.00 Jak powinien zachować się przedsiębiorca w wypadku naruszenia jego praw wyłącznych, a jak w wypadku, gdy jest bezzasadnie atakowany? Regulacje prawne stanowiące podstawę ochrony polskiego przedsiębiorcy przed naruszeniami jego praw wyłącznych.
11.00 – 11.30 Model ataku realizowanego w następstwie prezentacji na targach przez polskiego wystawcę produktu, któremu zarzucono w Niemczech naruszenie praw wyłącznych niemieckiego podmiotu
11.30 – 12.00 Jak reagować na nieuczciwe praktyki rynkowe. Kiedy patent może służyć, a kiedy zagrozić polskiemu producentowi. Przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych. Mechanizmy obrony przed praktykami monopolistycznymi.
12.00 – 12.30 Pytania i dyskusja


ARCHITEKTURA ŚWIATŁO PRZESTRZEŃ

10.00 – 10.10 Rozpoczęcie spotkania powitanie gości, przedstawienie prelegentów
10.10 – 10.40 Prezentacja włoskiego czasopisma o architekturze i designie IQD, możliwości publikacji osiągnięć polskich architektów i projektantów oraz prezentacji dorobku polskich pracowni – redaktor naczelna Roberta Bussnelli
10.40 – 11.40 Rola światła i przestrzeni w architekturze - Alfonso Femia, włoski architekt, laureat Archmarathon 2017
11.40 – 12.40 Pytania i dyskusja Alfonso Femii z zaproszonymi gośćmi na temat wykorzystania światła do kreowania przestrzeni.
                          Możliwość bezpośredniej rozmowy z Alfonso Femią i Robertą Bussnelli.
                          Spotkanie i dyskusję poprowadzi arch. Oskar Grąbczewski, OVO Grąbczewscy.

 


2 lutego 2018

Szkolenie 8
Efektywność energetyczna w przemyśle
 9.30 – 10.15 Zagadnienia formalne i prawne – mgr inż. Marek Amrozy, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
10.15 - 11.45 Praktyczna realizacja audytu efektywności energetycznej – mgr inż. Olaf Dybiński, mgr inż. Tomasz Kułakowski, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
11.45 – 13.15 Przerwa
13.15  – 14.00 Prezentacja firmowa
14.00 – 15.30 Praktyczna realizacja audytu energetycznego przedsiębiorstwa – mgr inż. Marek Amrozy, Narodowa Agencja Poszanowania Energii


Szkolenie 9
10.00 – 11.00 Zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych i okresowych zgodnie z PN-HD 60364 oraz procesy odbiorcze w spółkach dystrybucyjnych- inż. Ireneusz Ruszel, ekspert do spraw projektowo-wykonawczych i odbiorczych część. 1
11.00 – 11.40 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – wytyczne prawidłowego doboru końcówek oraz łączników z uwzględnieniem kabli z żyłami zagęszczonymi – Marcin Lis - Ergom
11.40 – 13.10 Prezerwa
13.10 – 14.40 Zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych i okresowych zgodnie z PN-HD 60364 oraz procesy odbiorcze w spółkach dystrybucyjnych - inż. Ireneusz Ruszel, ekspert do spraw projektowo-wykonawczych i odbiorczych część. 2
14.40 – 15.00 Pytania, dyskusja

Szkolenie 10
Rozwiązania inteligentnego oświetlenia; wymagania stawiane nowoczesnym oprawom LEDowym
9.30 - 10.15   Innowacyjne i inteligentne rozwiązania oświetlenia do obiektów przemysłowych i hal magazynowych – prezentacja firmy NowaLed,  Mateusz Sobczak, Szymon Duch
10.15 – 11.00 Dobór zasilaczy do inteligentnych systemów LED - czego należy unikać przy zasilaniu LED (analiza rozwiązań, wymagania bezpieczeństwa, wymagania odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej, poziomy harmonicznych prądu, czas rozruchu, pobór mocy w stanie jałowym, nowości) – mgr inż. Mateusz Jaromin, MPL Power
11.00 – 11.45 Zastosowanie profili LED w nowoczesnych systemach oświetlenia architektonicznego i dekoracyjnego – dobór profili i taśm LED oraz sposoby ich zasilania i sterowania – Grzegorz Trzcieliński, LED LABS
11.45 – 13.15 przerwa
13.15 – 14.00 - Nowe miary jakości związane z widzeniem: Color fidelity index – p. Dr in. Urszula Błaszczak, Politechnika Białostocka
- Nowe miary związane z bezpieczeństwem fotobiologicznym – p. Kamil Dobrowolski, Laboratorium Badawcze BBJ
- Nowe miary związane ze skutecznością fotobiologiczną: SVM (Stroboscopic Visibility Metric), EML (Equivalent Melanopic Lux) – p. Mikołaj Przybyła, GL Optic
14.00 – 15.00 Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów


Szkolenie nr 11
Projektowanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych – wybrane aspekty prawne i techniczne; kompendium wiedzy dla projektanta i inspektora nadzoru
9.30 – 10.30     Wykonywanie zawodu inżyniera elektryka w świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych- linia orzecznicza-mec. Jolanta Szewczyk cz.1
10.30 – 11.30 Ograniczniki przepięć i rozłączniki bezpiecznikowe w biurowcach, budynkach użyteczności publicznej oraz w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych – przegląd rozwiązań, dobór oraz najczęściej popełniane błędy– Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller
11.30 – 12.00 MATEC - Elektryczne systemy antyoblodzeniowe oraz ogrzewania podłogowego - Grzegorz Rosa, ZAMEL
12.00  – 13.30 Przerwa
13.30 – 1500 Wykonywanie zawodu inżyniera elektryka w świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych- linia orzecznicza- mec. Jolanta Szewczyk cz. 2

 

Jak zoptymalizować koszty inwestycyjne osiagając efekt na miarę XXI wieku i uzyskując przy tym znaczne oszczędności energii
Seminarium dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych na XVI Międzynarodowych Targach ELEKTROTECHNIKA 2018 i XXVI Międzynarodowych Targach ŚWIATŁO 2016
Warszawa, 2 lutego 2018, EXPO XXI, ul Pradzyńskiego12/14

PROGRAM:


 9.30 – 9.35 Powitanie uczestników, wprowadzenie do tematu- Marek Orłowski, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego
 9.35 – 9.55 Zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych 2017/2018 w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz Ustawa - Prawo spółdzielcze Dz.U. 2017 poz. 159- Krzysztof Dziewior, Prezes Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego, Doradca Podatkowy
 9.55 – 10.30 Podatkowe uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wynikających z nowelizacji ustaw:
- o podatku od towarów i usług
- o podatku dochodowym od osób prawnych
- ordynacja podatkowa
- Krzysztof Dziewior, Prezes Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego, Doradca Podatkowy
10.30 – 11.00 Energooszczędne oświetlenie klatek schodowych – Rafał Stalmach, BEMKO
11.00 – 11.10 Przerwa
11.10 – 11.30 Fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej – zasady tworzenia i Wydatko-wania środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej - Krzysztof Dziewior, Prezes Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego, Doradca Podatkowy
11.30 – 12.30 Dlaczego warto zainwestować środki z funduszu remontowego w nowoczesną instalację teletechniczną budynku? – Jacek Kosiorek, Wojciech Sosiński,
Krzysztof Sidor Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Marek Ziółkowski Stowarzy-szenie Teletechników Polskich XXI
12.30   Zamknięcie Spotkania – spotkania z wystawcami Targów ELEKTROTECHNIKA 2018, ŚWIATŁO 2018 i Wystawy TELETECHNIKA 2018

 

REJESTRACJA NA  WSZYSTKIE SZKOLENIA NA STRONIE.

 

Zapraszamy do udziału!